Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại TP Yên Bái và huyện Văn Yên

16:15 | 20/07/2018 1,512 lượt xem