HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra các công trình trọng điểm

18:20 | 08/04/2018 432 lượt xem