Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ

18:45 | 09/09/2018 776 lượt xem