TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

19:23 | 01/06/2018 356 lượt xem