Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

19:23 | 01/06/2018 326 lượt xem