Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đẩy nhanh tiến độ thi công sân vận động thị xã Nghĩa Lộ

19:35 | 18/03/2019 335 lượt xem