Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường dẫn cầu Tuần Quán

19:18 | 08/11/2018 215 lượt xem