TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường dẫn cầu Tuần Quán

19:18 | 08/11/2018 147 lượt xem