Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm

19:25 | 07/09/2017 343 lượt xem