Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư khai thác tốt tiềm năng

20:08 | 27/01/2016 584 lượt xem