Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao y thức PCLB cho người dân

07:00 | 06/07/2011 187 lượt xem