Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên

19:49 | 26/12/2018 191 lượt xem