TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đẩy mạnh thực hiện Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020"

18:58 | 10/12/2018 68 lượt xem