TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

19:48 | 14/10/2018 144 lượt xem