Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Đẩy mạnh đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn

19:30 | 12/09/2017 85 lượt xem