Tuần văn hóa du lịch Mường Lò diễn ra từ ngày 23/9/2017 đến ngày 29/9/2017

Đẩy mạnh đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn

19:30 | 12/09/2017 57 lượt xem