Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh cải cách hành chính tại các sở, ngành

19:31 | 12/06/2018 181 lượt xem