Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đầu xuân gặp gỡ nghệ sĩ đàn bầu Kim Ngọc

10:01 | 18/02/2019 256 lượt xem