Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Dấu chân tình nguyện trên vùng cao Mù Cang Chải

19:20 | 24/07/2014 1,525 lượt xem