TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Dấu ấn Nông nghiệp Yên Bái năm 2017

16:00 | 18/02/2018 183 lượt xem