Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đào tạo hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản

19:38 | 05/10/2018 200 lượt xem