Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Đánh giá việc duy trì các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn NTM của huyện Trấn Yên

17:47 | 10/06/2018 155 lượt xem