Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Đánh giá việc duy trì các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn NTM của huyện Trấn Yên

17:47 | 10/06/2018 101 lượt xem