Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Đánh giá mô hình trình diễn giống lúa thuần HDT 10

19:04 | 07/10/2018 163 lượt xem