Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Đánh giá mô hình trình diễn giống lúa thuần HDT 10

19:04 | 07/10/2018 338 lượt xem