Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng viên Trần Ngọc Sử học và làm theo Bác

20:00 | 04/09/2018 228 lượt xem