Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Đảng viên nêu gương đưa Nghị quyết vào cuộc sống

19:38 | 27/10/2016 348 lượt xem