Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đặng Văn Quang – Chủ tịch hội nông dân xã trẻ tuổi

16:38 | 08/01/2018 739 lượt xem