Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 - BCH Trung ương Đảng khóa XII

19:02 | 22/01/2018 199 lượt xem