Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 - BCH Trung ương Đảng khóa XII

19:02 | 22/01/2018 256 lượt xem