TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đảng ủy Quân sự tỉnh kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và các Ủy viên BTV Đảng ủy

18:11 | 21/11/2018 216 lượt xem