Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng ủy Quân sự tỉnh kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và các Ủy viên BTV Đảng ủy

18:11 | 21/11/2018 251 lượt xem