Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng ủy quân sự huyện Trấn Yên triển khai nhiệm vụ năm 2018

17:19 | 14/01/2018 397 lượt xem