KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Đảng ủy Quân khu 2 tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết TW6 (khóa XII)

19:28 | 10/01/2018 354 lượt xem