Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng ủy Quân khu 2 thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6 - BCH Trung ương Đảng khóa XII

19:41 | 26/10/2017 332 lượt xem