LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Đảng ủy Quân khu 2 thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6 - BCH Trung ương Đảng khóa XII

19:41 | 26/10/2017 350 lượt xem