TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ra quân sản xuất kinh doanh năm 2019

19:55 | 12/02/2019 114 lượt xem