LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ra quân sản xuất kinh doanh năm 2019

19:55 | 12/02/2019 153 lượt xem