Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ra quân sản xuất kinh doanh năm 2019

19:55 | 12/02/2019 126 lượt xem