Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Đảng uỷ khối doanh nghiệp triển khai các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

18:43 | 29/07/2011 277 lượt xem