HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh chú trọng công tác phát triển đảng viên mới

17:33 | 11/07/2019 143 lượt xem