Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh bồi dưỡng công tác Đảng

19:43 | 14/11/2018 283 lượt xem