KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh bồi dưỡng công tác Đảng

19:43 | 14/11/2018 335 lượt xem