LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh bồi dưỡng công tác Đảng

19:43 | 14/11/2018 350 lượt xem