Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh bế giảng lớp nhận thức về Đảng

17:24 | 02/10/2012 265 lượt xem