TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh bế giảng lớp nhận thức về Đảng

17:24 | 02/10/2012 255 lượt xem