Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

19:12 | 11/07/2018 212 lượt xem