TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai, học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

19:14 | 11/07/2018 240 lượt xem