Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị - Chuyên đề năm 2019

19:40 | 16/01/2019 167 lượt xem