Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác với các huyện, thị, thành ủy

19:31 | 19/06/2019 55 lượt xem