Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Đảng bộ xã Giới Phiên làm theo lời Bác

19:48 | 13/06/2017 162 lượt xem