Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng bộ Tổng Công ty Hòa Bình Minh triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2017 - 2020

19:09 | 01/11/2017 1,353 lượt xem