TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đảng bộ Tổng Công ty Hòa Bình Minh triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2017 - 2020

19:09 | 01/11/2017 1,337 lượt xem