Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng bộ thị trấn Yên Bình - Yên Bình phát huy vai trò của đảng viên trong thực hiện Chỉ thị 05

17:46 | 17/01/2018 1,135 lượt xem