Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng bộ thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ với việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa 11

19:12 | 12/06/2014 555 lượt xem