KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Đảng bộ quân sự thị xã Nghĩa Lộ triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm

16:59 | 21/07/2019 84 lượt xem