Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng bộ Quân sự thành phố Yên Bái tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2018

19:34 | 21/08/2018 270 lượt xem