Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng bộ Quân sự huyện Lục Yên và huyện Trạm Tấu tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2018

19:11 | 18/08/2018 238 lượt xem