Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng bộ phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019

17:12 | 14/04/2019 202 lượt xem