Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

19:42 | 10/11/2018 96 lượt xem