Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đẩy mạnh việc học và làm theo Bác

19:12 | 08/05/2019 101 lượt xem