Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng bộ huyện Văn Yên tập trung lãnh đạo phát triển nông lâm nghiệp

18:09 | 11/01/2018 239 lượt xem