Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng bộ huyện Văn Chấn triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019

17:23 | 11/04/2019 86 lượt xem