Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng bộ huyện Văn Chấn triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2019

19:05 | 26/01/2019 62 lượt xem